Dom Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • RAPORTY
  FINANSE
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Zarządzenia
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • Ogłoszenia i komunikaty
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Zamówienia aktualne
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PORADNIK INTERESANTA   \  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

    Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP:

  Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP

  W celu złożenia dokumentu do Domu Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Rodziny Ziętalów 13 konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.


  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Domu Pomocy Spolecznej:

  1.      Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

  2.      Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy DPS (7:00-15:00) na następujących nośnikach danych:

  a.      dyskietka 1,44 MB,

  b.      pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0 ,

  c.      płyta CD-RW.

  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


  3.     Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Domu Pomocy Społecznej:

  Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.

  4.     Akceptowalne formaty załączników to:

  §         DOC, RTF

  §         XLS

  §         CSV

  §         TXT

  §         GIF, TIF, BMP, JPG

  §         PDF

  §         ZIP


  5.     Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

  6.     Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

    udostępnił Krzysztof Błędowski dnia 2013-03-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych v1.0 góra