Dom Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
 • Dane adresowe
 • Charakterystyka Domu
 • Dni i godziny otwarcia
 • Struktura organizacyjna
 • Regulamin DPS
 • Statut DPS
 • RAPORTY
  FINANSE
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • PORADNIK INTERESANTA
 • Wykaz pracowników uprawnionych do załatwiania spraw
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 • Rejestry / Ewidencje / Archiwa
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Zarządzenia
 • Ogłoszenia o naborze
 • Wyniki konkursów
 • Ogłoszenia i komunikaty
 • GOSPODARKA FINANSOWA
 • Mienie jednostki
 • Zamówienia aktualne
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PORADNIK INTERESANTA   \  WYKAZ PRACOWNIKóW UPRAWNIONYCH DO ZAłATWIANIA SPRAW

    wykaz pracowników

   

  Do załatwiania spraw wynikających z zajmowanego stanowiska oraz przydzielonego zakresu obowiązków są uprawnieni:

  Dyrektor Domu
  p.o. Grażyna Ramoul

  e-mail dyrektor@dps.radom.pl


  Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego

  Małgorzata Kuc
  e-mail  malgorzatakuc@dps.radom.pl

   

  Kierownik Działu Organizacyjno- Bytowego
  Tadeusz Stanios
   
  e-mail tadeuszstanios@dps.radom.pl


  Specjalista ds. Organizacyjno- Bytowych
  Agata Siara
  e-mail agatasiara@dps.radom.pl


  Pracownicy socjalni
   
  Grażyna Nowocień
  e-mail grazynanowocien@dps.radom.pl

  Karolina Tarnawska
   
  e-mail
  k.tarnawska@dps.radom.pl


  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Tomasz Paprocki
  ir@fusion24.pl


  Klauzula informacyjna DPS

   

   

   

    udostępnił Grażyna Nowocień dnia 2022-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych v1.0 góra